ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางซอย ปากช่อง 13 หมู่ 3
12 กรกฎาคม 2564

1226


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ได้ที่นี่