ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

โทรศัพท์ : 076-581963 โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@kokkloy.go.th / kokkloycity@gmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.โคกกลอย