องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963 โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@kokkloy.go.th / kokkloycity@gmail.com