จดหมายข่าว
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายสมบัติ จินดาพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายจำรูญ เผ่าจำรูญ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายศุภโชค จุ่มช่วย เป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาเนื่องในกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่านุ่น
14 มกราคม 2565

1332


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายสมบัติ จินดาพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายจำรูญ เผ่าจำรูญ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายศุภโชค จุ่มช่วย เป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาเนื่องในกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่านุ่น ได้ที่นี่