จดหมายข่าว
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกกลอย วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดล้าง ทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ณ สนามกีฬานาเหนือ
14 มกราคม 2565

2289


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกกลอย วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดล้าง ทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ณ สนามกีฬานาเหนือ ได้ที่นี่