จดหมายข่าว
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะคริสตจักรสหทัยโคกกลอย มอบกระเช้าและอวยพรวันปีใหม่ให้กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายสมบัติ จินดาพล และคณะผู้บริหาร
13 มกราคม 2565

1265


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะคริสตจักรสหทัยโคกกลอย มอบกระเช้าและอวยพรวันปีใหม่ให้กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายสมบัติ จินดาพล และคณะผู้บริหาร ได้ที่นี่