จดหมายข่าว
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม2565 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านุ่น นางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ นำคณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการ
13 มกราคม 2565

1278


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม2565 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านุ่น นางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ นำคณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการ"จิตอาสาพระราชทานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน"ในสถานศึกษา โดยมีนายวิโรธ ขนาบแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ได้ที่นี่