ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมพัฒนาวัด กับคนในพื้นที่ และโรงเรียนบ้านดอน ในโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดดอน หมู่ที่ 4
6 มิถุนายน 2567

1883