ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน ศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ทำพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านุ่น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลโคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
7 มิถุนายน 2567

1895