ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จัดขึ้นในตำบลโคกกลอย
7 มิถุนายน 2567

10