ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม แบบออนไลน์ เพียงมีแบบแจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6) หรือ แบบฟอร์มชำระเงิน สแกนชำระเงินผ่าน QR Code หรือโอนเข้าบัญชี ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1.เปิด App Mobile Banking ของธนาคารที่ท่านต้องการทำธุรกรรม 2.เลือกวิธีสแกนเพื่อชำระเงินผ่าน QR Code ที่ปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มชำระเงินของธนาคารที่แนบไปกับหนังสือภาษี(ภ.ด.ส.6)หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย 811-6-01827-2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 3.ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ จากนั้นกดยืนยัน 4.หลังจากโอนเงินแล้ว แจ้งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อให้ทางเจ้าหน้าที่ 5.ใบเสร็จรับเงินการชำระภาษี จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของท่าน ตามที่ได้แจ้งไว้ *สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 076-581963 ต่อ 102
10 มิถุนายน 2567

38