ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน อังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เทศบาลตำบลโคกกลอย ปลัดอำเภอตะกั่วทุ่ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ฯ ประชุมเตรียมความพร้อม งานเทิดพระเกียรติ รับธงตราสัญลักษณ์ ภายใต้กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ของจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกกลอย
4 มิถุนายน 2567

1912