ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 18.30 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล) ณ หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
3 มิถุนายน 2567

666