ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11
3 มิถุนายน 2567

689