ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมเป็นเกียรติ และต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
31 พฤษภาคม 2567

666