ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นราชพฤกษ์) จำนวน 24 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย (นาเหนือ ) หมู่ที่ 10
24 มิถุนายน 2567

17