ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายนิรวิทธ์ จินดาพล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมอาชีพกิจกรรมฝึกอบรมทำขนมจีบและซาลาเปา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย
31 พฤษภาคม 2567

671