ข่าวประชาสัมพันธ์
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
3 มิถุนายน 2567

1898