ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองสะพานพร้าวนบใหญ่ นบโนหด หมู่ที่ 1หมู่ที่ 9 ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2567

13