ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ประชุมเพื่อดำเนินการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ กรณีควบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย กับเทศบาลตำบลโคกกลอย และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองโคกกลอย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
9 พฤษภาคม 2567

335