ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยข้างบ้านรังนก หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
30 เมษายน 2567

334