ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก ซอยเขาปิหลาย 1-4 บ้านนาสายัณห์ ต่อจากเดิม หมู่ที่ 14 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
22 เมษายน 2567

337