ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางบริเวณกำแพงวัดดอน-โรงเรียนบ้านดอน หมู่ที่ ๔
5 เมษายน 2567

344