ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการออกสำรวจเจตนารมณ์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยกับเทศบาลตำบลโคกกลอยและเปลี่ยนแปลงและฐานะเป็นเทศบาลเมืองโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ช่วงเดือนเมษายน 2567)
1 เมษายน 2567

10