ข่าวประชาสัมพันธ์
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
2 เมษายน 2567

14