ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หทู่ที่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีการคัดเลือก
13 มีนาคม 2567

15