ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทดแทนของเดิม)ซอยเศรษฐ๊ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
15 มีนาคม 2567

17