ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมบัติ จินดาพล นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร นำโดย นายประสาร มากแสง นายกอบต.ลุโบะยิไร คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี และการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
7 กุมภาพันธ์ 2567

673