ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาธงสนามกีฬา ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
19 ธันวาคม 2566

721


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาธงสนามกีฬา ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้ที่นี่