รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปี 2566
8 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปี 2565 (ครบรอบปีที่1) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
18 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปี 2565 (ครบรอบปีที่1) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
24 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามคำแถลงนโยบาย 2563
25 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ  รายงานผลการดำเนินงาน ตามคำแถลงนโยบาย 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินตามคำแถลงนโยบาย ประจำปี 2561
24 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง รายงานผลการดำเนินตามคำแถลงนโยบาย ประจำปี 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปี 2563
18 กุมภาพันธ์ 2564

0


รายงานผลการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการท้องถิ่น สวยด้วยมือเรา
20 สิงหาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการท้องถิ่น สวยด้วยมือเรา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
21 กุมภาพันธ์ 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
10 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายผลการดำเนินงานโครงการกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายผลการดำเนินงานโครงการกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563
18 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปี 2561
3 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปี 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ