ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gilf Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ