ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอล็อค หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
13 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทดแทนถนนเดิมชำรุด) สายทาง พง.ถ 22023 สายเลียบคลองนาใต้ หมู่ที่ 6
23 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอบหานบัว 2 (โรงนม) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
12 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทดแทนถนนเดิมชำรุด) สายทาง พง.ถ 22023 สายเลียบคลองนาใต้ (แยก พง.3006-แยกสายกลางบ้านนาใต้) หมู่ที่ 6
10 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทดแทนถนนเดิมชำรุด) สายทาง พง.ถ 22023 สายเลียบคลองนาใต้ (แยกสายกลางบ้านนาใต้) หมู่ที่ 6 งวดที่ 1
28 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
22 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาธงสนามกีฬา ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
19 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาธงสนามกีฬา ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยราษฎร์โยธี 6 หมู่ที่ 9
18 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยราษฎร์โยธี 6 หมู่ที่ 9 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่านุ่น 3 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่านุ่น 3 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพง.ถ.22025 สายหินขาว-นบปราบ (แยก ทล.4-แยกสายบ้านโคกกลอย-โตนนาเหนือ) บ้านวัดเขา-บ้านตะวันออก หมู่ที่ 10-หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
27 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพง.ถ.22025 สายหินขาว-นบปราบ (แยก ทล.4-แยกสายบ้านโคกกลอย-โตนนาเหนือ) บ้านวัดเขา-บ้านตะวันออก หมู่ที่ 10-หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาและลานกีฬาตำบลโคกกลอย (สนามกีฬาทุ่งโพธิ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
18 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาและลานกีฬาตำบลโคกกลอย (สนามกีฬาทุ่งโพธิ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิถนนสายบ้านดอนหมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
18 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิถนนสายบ้านดอนหมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22025 สายหินขาว - นบปราบ (แยก ทล.4 - แยกสายบ้านโคกกลอย - โตนนาเหนือ) หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13 บ้านวัดเขา - บ้านตะวันออก ตำบลโคกกลอย
15 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22025 สายหินขาว - นบปราบ (แยก ทล.4 - แยกสายบ้านโคกกลอย - โตนนาเหนือ) หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13 บ้านวัดเขา - บ้านตะวันออก ตำบลโคกกลอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังปาล์มอิน - ซอยบ้านโกเล่ง หมู่ที่ 8
8 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังปาล์มอิน - ซอยบ้านโกเล่ง หมู่ที่ 8 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
2 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยโคกกลอย5 หานป่าสตอ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทอรนิคส์
26 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยโคกกลอย5 หานป่าสตอ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทอรนิคส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่ 10
11 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่ 10 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาหลาย-บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิคส์
11 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาหลาย-บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิคส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ