แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2567-2569
9 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร 2567-2569 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
11 มีนาคม 2564

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ