การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 9)
4 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 8)
7 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 7)
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 6)
18 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 5)
29 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 4)
16 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)
8 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 (ครั้งที่ 1)
25 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 13)
28 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 13) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 14)
28 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 14) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 12)
11 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 12) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 11)
5 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 11) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 10)
22 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 10) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)
21 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 9)
15 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 9) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 8)
17 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 8) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 7)
12 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 7) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 6)
25 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 6) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5)
1 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ