รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
2 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
22 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและสรุปผลการดำเนินการ3
22 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและสรุปผลการดำเนินการ3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
7 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ. 2565 ( รอบ 6 เดือน)
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
19 มีนาคม 2564

11


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ