รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
3 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแผนทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
30 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแผนทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน...
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน... ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแผนทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
7 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแผนทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแผนทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
7 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแผนทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแผนทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
1 มกราคม 2563

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแผนทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ