รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (การฝึกอบรม) ของ อบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
29 มกราคม 2564

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (การฝึกอบรม) ของ อบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 มกราคม 2564

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ