รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
10 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย.66 ถึง 30 มิ.ย.66)
10 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย.66 ถึง 30 มิ.ย.66) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.66 ถึง 31 มี.ค.66)
19 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.66 ถึง 31 มี.ค.66) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.65 ถึง 31 ธ.ค.65)
10 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.65 ถึง 31 ธ.ค.65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค.65 ถึง 30 ก.ย.65)
31 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 ( 1 ก.ค. .65 ถึง 30 ก.ย.65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65
31 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
18 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563- กันยายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 - ถึงวันที่ 31 มี.ค.65
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65-31 มี.ค.65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65-31 มี.ค.65
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65-31 มี.ค.65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สตง.
8 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สตง. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
11 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
22 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
21 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
21 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
21 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564
9 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564
16 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563
8 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
28 ตุลาคม 2563

33


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ