รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
12 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
7 เมษายน 2563

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ที่นี่

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
2 เมษายน 2562

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ที่นี่