การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วัน ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และร่วมประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่สำนักงานฯ เนื่องจากวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี คือวันพระราชทานธงชาติไทย
28 กันยายน 2565

0


วัน ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และร่วมประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่สำนักงานฯ เนื่องจากวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี คือวันพระราชทานธงชาติไทย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย​ ​ร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy)
10 มีนาคม 2565

0


วันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 10 มีนาคม​ 2565​ ณ​ ที่ทำการ​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​โคกกลอย นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย​ ​ร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy) เพื่อสร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยให้ผู้บริหาร​ พนักงาน​ เจ้าหน้าที่​ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง​ ​ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ พนักงาน​ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย​ จำนวน​ 60​ คน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
8 กุมภาพันธ์ 2565

0


วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นำโดย นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พร้อมคณะ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยเน้นย้ำให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมในการให้บริการประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย จำนวน 77 คน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย มอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2564
1 ตุลาคม 2564

12


 

               นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “พนักงานดีเด่น” ประจำปี 2564 แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1. นางสาวณัฏฐา ขนานเภา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักปลัด 2. นางสาวรุซัยนีย์ เกยทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง 3. นางสาวสิริพร อินทร์แก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง 4. นางสุวรรณา สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5 นายพิพัฒน์ อารีการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6. นายธวัช ชัยวงษ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ผู้ที่ได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

วัน ที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และร่วมประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่สำนักงานฯ เนื่องจากวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี คือวันพระราชทานธงชาติไทย
28 กันยายน 2564

0


วัน ที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และร่วมประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่สำนักงานฯ เนื่องจากวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี  คือวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทย แต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติ ไว้ว่า สีแดง หมายถึงชาติ ประชาชน  สีขาวหมายถึงศาสนา สีน้ำเงินหมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยถือเป็นสัญลักษณ์ อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหย่ในการพัฒนาชาติไทย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยและพนักงานในองค์กร ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่น
29 มีนาคม 2564

12


วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นำโดย นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่นและได้กล่าวให้โอวาทขอให้ทุกคนมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างโดยซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชนต่อไป

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
24 มีนาคม 2564

22


วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และเจตจำนงของคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต