รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
31 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)
29 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)
29 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
23 มีนาคม 2564

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ