เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ 2567
23 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เจตนารณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
29 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เจตนารณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ
29 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565
24 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564
10 มีนาคม 2564

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ