การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ6เดือนแรก)
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ6เดือนแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงาน
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
25 มีนาคม 2564

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
19 มีนาคม 2564

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
19 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 2564 - 2566
19 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 2564 - 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ