หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ เรื่อง 109/2566 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
20 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 109/2566 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 111/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
20 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 111/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 108/2566 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง
20 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 108/2566 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 110/2566 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด
20 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 110/2566 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2566
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2) ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2) ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 193/2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
24 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 193/2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 194/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง
24 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 194/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 195/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด
24 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 195/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
24 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ได้ที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2565
19 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างประจำปีงบ 2565
19 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างประจำปีงบ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
19 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่113-2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
19 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่113-2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต.ประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)
21 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต.ประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 9/2565 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
21 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 9/2565 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
21 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 165/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
16 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 165/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 166/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
16 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 166/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ