แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11 เมษายน 2567

0


https://drive.google.com/drive/folders/1LosvlzZnpCqWmcCmlRAGxfNMdSPqUf_t

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567
9 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
14 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
11 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
7 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
25 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินสะสม)
11 กุมภาพันธ์ 2564

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินสะสม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง พร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3
4 มกราคม 2564

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง พร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกตอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโคกกลอย-บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13
24 ธันวาคม 2563

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกตอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโคกกลอย-บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)
17 พฤศจิกายน 2563

10


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วงเงินเกิน 5 แสนบาท) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้่างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ที่ 4
27 ตุลาคม 2563

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้่างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ที่ 4 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7
20 ตุลาคม 2563

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5
20 ตุลาคม 2563

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13
19 ตุลาคม 2563

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตต์นรินทร์ หมู่ที่ 3
28 พฤศจิกายน 2562

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตต์นรินทร์ หมู่ที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหรือวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ-เทศบาล หมู่ที่ 3
13 ธันวาคม 2561

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหรือวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ-เทศบาล หมู่ที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ