ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานสรุปสถิติการให้บริการของ อบต.โคกกลอย ประจำปี 2566 (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)
7 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปสถิติการให้บริการของ อบต.โคกกลอย ประจำปี 2566 (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปสถิติการให้บริการปีงบฯ64
7 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปสถิติการให้บริการปีงบฯ64 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปสถิติการให้บริการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
16 มีนาคม 2564

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปสถิติการให้บริการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ