แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2567 - พ.ศ.2569)
30 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
19 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (สังกัด สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (สังกัด สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา ได้ที่นี่

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีพ.ศ. 2565
29 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีพ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร
30 มีนาคม 2564

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
19 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อบต.โคกกลอย
11 มีนาคม 2564

10


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อบต.โคกกลอย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ