แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
11 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล.โคกกลอย
24 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล.โคกกลอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)
24 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
29 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
15 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
15 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
15 มีนาคม 2564

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
15 มีนาคม 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (พ.ศ.2562 - 2564)
14 มีนาคม 2564

10


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (พ.ศ.2562 - 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ