แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 8/2567)
11 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 /2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567)
29 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 /2565 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2567)
29 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ปรับปรุงประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)
12 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 7/2567)
8 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
2 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ปรับปรุงประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)
22 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ปรับปรุงประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 6/2566)
18 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 6/2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 4/2566)
25 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 4/2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 3/2566)
10 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 3/2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2566)
15 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 (เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 /2566)
19 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 (เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 /2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566)
19 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 1/2566)
1 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้ง ที่ 1/2565 (แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
16 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง แก้ไขประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)
23 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง แก้ไขประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
5 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565
4 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
18 พฤษภาคม 2565

0


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2565
22 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ