สายตรงนายก
สายตรงนายก
25 มีนาคม 2564

0


                                                    

          นายสมบัติ จินดาพล                                         

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 

  

            โทร. 081-9876852

         

                                                                                                                                                                                                                              

99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
 โทรศัพท์ : 076-581963 โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108
     E-mail Address : kokkloycity@gmail.com                                                                     

                www.kokkloy.go.th